Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 16

Grupp B

På nästa sida kommer du att få se 15 ord. Du ska läsa orden ett efter ett.

Du ska för varje ord avgöra om det är skrivet med STORA eller små bokstäver.

Du behöver inte skriva ner det.

Sedan klickar du dig vidare direkt!

Nästa