Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 16

Grupp A

På nästa sida kommer du att få se 15 ord. Du ska läsa orden ett efter ett, ungefär 1 ord per sekund.

Sedan klickar du dig vidare direkt!

Nästa