Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 16

De olika grupperna fick samma ord att komma ihåg men olika uppgifter.

  • Grupp A: Du ska läsa orden ett efter ett, ungefär 1 ord per sekund.
  • Grupp B: På nästa sida kommer du att få se 15 ord. Du ska läsa orden ett efter ett. Du ska för varje ord avgöra om det är skrivet med STORA eller små bokstäver.
  • Grupp C: Du ska läsa orden till vänster ett efter ett. Du ska för varje ord avgöra om det vänstra ordet rimmar med ordet till höger om det.
  • Grupp D: Du ska läsa orden ett efter ett och avgöra om ordet passar in i luckan i meningen till höger.
  • Grupp E: Du ska läsa orden ett efter ett och sätta in dem i en mening på svenska och en mening på engelska.

Resultatet brukar bli att att de olika grupperna kommer ihåg olika många ord, i fallande ordning:

  • Grupp A: Minst antal ord
  • Grupp B: Näst minst antal ord
  • Grupp C: Mer ord än B men mindre ord än D.
  • Grupp D: Näst mest antal ord
  • Grupp E: Mest antal ord

Förklara varför det blir så!

Nästa