Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 3

Jämför gärna ditt svar med dina kompisar!

Min gissning är att ni kommer att svara olika och att de olika grupperna har gett följande svar (i snitt):

 • Grupp A:
  • Lägst hastighet vid krocken
  • Minst glas på vägen
 • Grupp B:
  • Högst hastighet vid krocken
  • Mest glas på vägen
 • Grupp C:
  • Näst högst hastighet vid krocken
  • Näst mest glas på vägen
 • Grupp D:
  • Näst lägst hastighet vid krocken
  • Näst minst glas på vägen

Faktum är att det inte hamnade något glas på vägen, i alla fall inte vad jag kan se, däremot några delar från karossen.

Det jag gjorde var att ställa frågan på olika sätt till de olika grupperna. Jag bytte verben som beskriver hur bilarna åkte in i varandra på följande sätt:

 • Grupp A: Hur snabbt åkte bilen när de båda bilarna rörde vid varandra?
 • Grupp B: Hur snabbt åkte bilen när de båda bilarna kraschade in i varandra?
 • Grupp C: Hur snabbt åkte bilen när de båda bilarna kolliderade med varandra?
 • Grupp D: Hur snabbt åkte bilen när de båda bilarna träffade varandra?

OBS 1! Det du gjort här är att du deltagit i ett försök att återskapa ett gammalt psykologiexperiment, som du kan läsa mer om här! Det har inte varit möjligt att hitta de gamla videoinspelningarna som försökspersonerna tittade på och därför kan resultaten skilja sig åt.

OBS 2! Beroende på hur många ni var som gjorde experimentet så kan resultaten skilja sig åt. Det ursprungliga experimentet gjordes med 45 amerikanska studenter och jag gissar att det behövs i alla fall en klassuppsättning med deltagare för att man ska kunna se tydliga mönster.

Ni har alla sett samma videoklipp, men ni uppskattar hastigheten och det splittrade glaset olika.

Varför då?

Nästa