Pröva med några kompisar – Konsten att lära – Övning 3

Besvara följande frågor:

  • Uppskatta hur snabbt bilen åkte (i km/h) när de båda bilarna kraschade in i varandra!
  • Hur mycket splittrat glas hamnade på vägen?

Nästa!