Pröva med flera kompisar – Konsten att lära – Övning 17

Anledningen till att att de olika grupperna minns olika många ord är att de har bearbetat orden olika mycket:

  • Grupp A: Ingen bearbetning (bara betydelseminnet används)
  • Grupp B: Lite bearbetning (både betydelseminne och bildminne används)
  • Grupp C: Mycket bearbetning (utöver att både betydelseminne och bildminne används, så används även minnesprincipen “konstigheter”)

Tillbaka