Pröva med några kompisar – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 10

Svaret handlar om att texterna är skrivna av olika aktörer som har olika perspektiv, syften, åsikter, intressen och tidigare kunskaper. Tillsammans utgör dessa delar ibland delar av en berättelse, ett narrativ.

Tillbaka

  • Om du vill fortsätta att fördjupa dig i detta ämne, så finns en övning i källkritik om samma händelse här!

  • Texterna är hämtade från rapporten Disinformation in Sweden, som du kan fördjupa dig i här!