Pröva med några kompisar – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 10

Jämför ditt svar med dina kompisar!

Ni fick olika texter att läsa, men skulle alla sammanfatta hur de olika texterna uppfattade de tre detaljerna Ryssland, NATO och Gotland.

Varför skrev ni olika svar om samma frågor?

Nästa