Pröva med några kompisar – Fakta, åsikter och tolkningar – Övning 10

Utifrån texten eller texterna som du läst vill jag att du försöker sammanfatta hur texterna uppfattar följande tre detaljer. Använd kanske en mening per detalj. Tanken är att de sedan tillsammans skapar ett narrativ eller en berättelse för hur detaljerna hänger ihop.

Ryssland

NATO

Gotland