Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 6

Att det blir olika resultat i de båda grupperna beror på hur uppgifterna inför frågan formulerades.

Grupp A fick positivt formulerade uppgifter och därför brukar fler i den gruppen välja att välja operationen. En positiv inramning kan man säga.

Tillbaka