Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 6

I den här uppgiften fick de olika grupperna olika uppgifter.

Grupp A fick följande uppgifter:

  • Det är 90 % chans att operationen lyckas och du slipper men för livet.

Grupp B fick följande uppgifter:

  • Det är 10 % risk att operationen misslyckas och du får men för livet.

Som du kanske märker innebär båda frågorna exakt samma sak: Operationen lyckas i 90 % av fallen och misslyckas i 10 % av fallen.

I denna övning ät det ganska vanligt att fler i grupp A väljer att genomföra operationen än i grupp B.

Varför?

Nästa