Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 3

Jämför ditt svar med din kompis!

Jag gissar att grupp A tyckte att färgen var mer gul än vad grupp B tyckte.

Grupp A fick följande instruktion: Titta noggrant på den här gulaktiga färgen och försök att minnas hur gul den var!

Grupp B fick istället denna: Titta noggrant på den här grönaktiga färgen och försök att minnas hur grön den var!

Varför svarar grupperna olika?

Nästa