Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 3

Förklaringen till att de två grupperna svarade olika har med instruktionen att göra. de såg samma bild och fick samma fråga och samma skala att placera in färgen på. Det enda som skilde var instruktionen där det stod att färgen var gulaktig eller grönaktig.

Färger är knepiga. Titta på bilden här under. De två grå sidorna har samma färg. Tror du mig inte? Lägg då fingret på skärmen över randen mellan de grå ytorna.

Men detta gäller inte bara färger utan även andra sinnen också. Om någon säger till dig eller det står på vinflaskan att vinet är sött, så kommer du uppleva det som sötare än om det var benämnt som torrt.

Om du dricker cola ur en flaska som det står Pepsi på så kommer det att smaka som Pepsi, även om det är Coca Cola.

Tillbaka