Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 3

Placera in färgen du såg på följande skala mellan gul och grön!