Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 3

Grupp A

Titta noggrant på den här gulaktiga färgen och försök att minnas hur gul den är!

Nästa