Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 15

Anledningen att grupp A tyckte att stenen var lättare att lyfta, var att den hade en referenspunkt, nämligen den tyngre stenen.

Denna kontrast gjorde att den lätta stenen kändes ännu lättare.

Tillbaka