Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 15

De både grupperna fick lyfta samma sten, men grupp A fick innan den lyfte den lätta stenen lyfta en tyngre sten.

Både grupp A och grupp B fick lyfta samma sten, men grupp A brukar tycka att stenen är lättare än grupp B.

Varför?

Nästa