Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 15

Hur tung var den lätta stenen? Ange ditt svar mellan 1 (jättelätt) och 10 (jättetung)!