Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 15

Grupp A

Lyft den lätta stenen!

Nästa