Pröva med en kompis – Kritisk bildanalys – Övning 15

Grupp A

Lyft först den tunga stenen och sedan den lätta!

Nästa