Pröva med en kompis – Konsten att lära – Övning 21

Grupp A kommer ihåg ordet lastbil bättre än grupp B eftersom ordet bryter mönstret för grupp A och blir därmed något “konstigt”. Grupp B hade bara ord som på något sätt var fordon.

Tillbaka