Pröva med en kompis – Konsten att lära – Övning 18

Anledningen till att att de olika grupperna minns olika många ord är att de har bearbetat orden olika mycket:

  • Grupp A: Mycket bearbetning, eftersom du kopplar orden till dig själv.
  • Grupp B: Lite bearbetning

Tillbaka