Pröva med en kompis – Konsten att lära – Övning 18

De olika grupperna fick samma ord att komma ihåg men olika uppgifter.

  • Grupp A: Läs följande ord, cirka 1 ord per sekund och svara på följande fråga med JA eller NEJ: Beskriver ordet dig själv?
  • Grupp B: Läs följande ord, cirka 1 ord per sekund och svara på följande fråga med JA eller NEJ: Är det ett vanligt ord?

Resultatet brukar bli att att de olika grupperna kommer ihåg olika många ord, i fallande ordning:

  • Grupp A: Mest antal ord
  • Grupp B: Minst antal ord

Förklara varför det blir så!

Nästa