Copyright

Denna lärplattform innehåller många bilder och videor.

I vissa fall är det jag som gjort dem (såväl bilder, ljudklipp, videor som tankemodeller) och då är det jag som äger upphovsrätten. All text har jag förstås också upphovsrätten till.

Många av bilderna är hämtade från Getty images. Jag använder dem tillsammans med den inbäddade bildvisaren som Getty images tillhandahåller för icke kommersiella sajter, som denna lärplattform är.

Embed from Getty Images

Andra bilder är hämtade från Unsplash, som erbjuder bilder som får användas gratis oavsett om det är i ett kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte.

I några fall har jag även använt mig av Creative commons-bilder, som är fria att använda i vissa sammanhang, som till exempel denna lärplattform.

En del bilder har jag köpt rättigheterna till (från framförallt cartoonstock.com) för att använda och andra har jag fått upphovspersonens tillåtelse att använda.

När det gäller Youtube- och Tiktokvideor ligger de tekniskt sett inte på min sida utan är inbäddade från respektive plattform. Upphovspersonerna har dessutom gett sitt tillstånd att bädda in videorna på andra sajter. I vissa fall ingår klipp från andra upphovspersoner, det vill säga utöver de som laddat upp videon. I dessa fall gäller dock “fair use” – en lag från 1976 i USA som både Youtube och Tiktok menar är tillämpbar på deras plattformar – som slår fast att en användare får använda material som är copyright-skyddat om deras video “transformerar” det ursprungliga verket, till exempel genom att kommentera, kritisera eller parodiera verket i ett nytt sammanhang, till exempel utbildning. Detta är förstås en oerhörd förenkling av reglerna. Du kan läsa mer om dem här:

Stanford University

U.S. Copyright Office

Du kan också läsa mer om fair use i följande böcker:

  • Fishman, S. (2020). The copyright handbook: how to protect & use written works. (14. ed.) Berkeley, Calif.: Nolo.
  • Hobbs, R. (2018). The Routledge Companion to Media Education, Copyright, and Fair Use. Routledge.
  • Meese, J. (2018). Authors, users, and pirates: copyright law and subjectivity. Cambridge, MA: The MIT Press.
  • Stim, R. (2018). Patent, copyright & trademark: an intellectual property desk reference. (15th edition). Berkeley: Nolo.