Välkommen

Vill du lära dig att tänka bättre?

Bra, då har du kommit rätt!

Det här är en digital lärplattform för människans tänkande. Framförallt kommer jag att presentera några hjälpmedel som hjälper dig att tänka bättre. Jag kallar dem för tankeredskap.

Jag tror och hoppas att dessa tankeredskap ska kunna användas som högskoleförberedelser, bland annat i övergången mellan gymnasium och högre studier. Jag är övertygad om att den som känner till och behärskar dessa tankeredskap kommer att få det betydligt lättare med sina högskolestudier.

Jag vänder mig framförallt till dig som är högskolestudent, men en del av detta kan också gymnasieelever ta del av. Ett par av tankeredskapen är till och med särskilt tänkta för gymnasieelever, nämligen Konsten att lära och Studietekniker.

Under åren har jag kommit att intressera mig extra mycket för några särskilda områden: kritiskt tänkande, pedagogik och vetenskap. Det är dessa tre perspektiv som jag hoppas kan mötas på denna lärplattform.

Jag hoppas att du hittar någonting som inspirerar dig att tänka vidare.

Utan att ta politisk ställning med detta meddelande tror jag att det faktiskt gäller alla länder och alla ideologier.

Niklas Ericsson

Fil dr i historia, leg gymnasielärare och läroboksförfattare med ett kvarts sekel av undervisningserfarenhet från gymnasium och högskola.